Solvärmesystem för småhus - andra reviderade upplagan

För att resultatet ska bli bra när man installerar solvärmesystem i småhus är det viktigt att välja rätt typ av system och rätt storlek, och att göra installationen på ett riktigt sätt Därför har ett kursmaterial för installatörer tagits fram.

Denna upplaga från 2003 är en reviderad och uppdaterad upplaga av den första uytgåvan av kompendiet som togs fram 1997.

Denna uppdaterade upplaga har tagits fram i samarbete med Energimyndigheten och Formas. Peter Kovacs på Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut har levererat det tekniska underlaget.

Separat kan också beställas ett block med nomogram för dimensionering av solvärmesystem

 • Författare:

  Peter Kovacs
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2007-12-11
 • ISBN:

  978-91-540-5907-7
 • Beteckning:

  T1:998
 • Sidor:

  108
 • Språk:

  SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Uppdaterad:7 februari 2019