Skiftesverk i Sverige

I boken skildras skiftesverkets olika utveckling i de sydsvenska landskapen med utgångspunkt från varierande virkesresurser, myndigheternas restriktioner och skiftande levnadsbetingelser i övrigt. Boken beskriver också byggsättets egenskaper allt efter valda metoder att lösa stommarnas stabilisering och montering liksom efter vidtagna åtgärder för att förbättra husens hållbarhet.

 • Författare:

  Henriksson, G
 • Förlag:

  Byggforskningsrådet
 • År:

  1997-01-13
 • ISBN:

  978-91-540-5759-0
 • Beteckning:

  T16:1996
 • Sidor:

  346
 • Språk:

  SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Uppdaterad:6 februari 2019