Skalmur med träregelstomme

Skalmur med bakomliggande träregelstomme är idag en av de vanligaste ytterväggskonstruktionerna i Sverige. Konstruktionen fungerar i allmänhet bra, men det finns dock många exempel på skador som beror på brister i fuktsäkerheten. Denna skrift beskriver utförligt de problem som kan uppstå samt diskuterar åtgärder för att förbättra fuktsäkerheten.

 • Författare:

  Kenneth Sandin
 • Förlag:

  Byggforskningsrådet
 • År:

  1993-05-30
 • ISBN:

  978-91-540-5541-5
 • Beteckning:

  T10:1993
 • Sidor:

  36
 • Språk:

  SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Uppdaterad:7 februari 2019