Skador på hus - vad gör man? Grunder

Denna handbok beskriver alla typer av grunder - källargrunder, kryprumsgrunder, platta på mark - för småhus, flerbostadshus, kulturhus etc. Generell tidsålder, uppbyggnadssätt, markförhållanden, förstärkningar, isolering och byggmaterial beskrivs, liksom skador, besiktning, orsaker, åtgärder, för respektive grundtyp vid olika slags markförhållanden.

Boken innehåller även förebyggande åtgärder, skydd av grannfastighet vid grundförstärkning eller rivning samt tilläggsisolering av källare, grunder och markrör. Dispositionen omfattar allmänna kulturhistoriska hänsyn, besiktningsförfaranden, skador och åtgärder, samt energibesparing och isolering i samband med grunder och markarbeten.

Fler titlar i serien Skador på hus - vad gör man?

 • Författare:

  Sven-Erik Bjerking
 • Förlag:

  Byggforskningsrådet
 • År:

  1989-10-15
 • ISBN:

  978-91-540-5069-3
 • Beteckning:

  T12:1989
 • Sidor:

  200
 • Språk:

  SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Uppdaterad:7 februari 2019