Skådebröd eller levebröd?

Forskning till stöd för FN:s konvention om biologisk mångfald Riksdagen beslutade under 2001 och 2002 om tilldelning av extra medel till Vetenskapsrådet, Formas och ArtDatabanken för att stödja forskning om biologisk mångfald och ekologiskt hållbar utveckling. Naturvårdsverket bidrog också genom flera forskningsprogram om biologisk mångfald. En viktig utgångspunkt för riksdagens beslut var den internationella konventionen om biologisk mångfald.

Den spänner över ett brett fält där biologisk mångfald sätts in i ett samhällsperspektiv och där hållbart nyttjande jämställt med bevarande. Socioekonomiska aspekter och rättvis fördelning av ekonomisk vinst från biologiska resurser är andra viktiga beståndsdelar i konventionen. Det finns därmed ett stort behov av ämnesövergripande forskning för att ge stöd åt konventionens uppfyllelse.

 • Författare:

  Konferensdokumentation
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2005-04-29
 • ISBN:

  91-540-5944-5
 • Sidor:

  54
 • Språk:

  SV
Uppdaterad:7 februari 2019