Råd om ljud i hus

Skriften bygger på många års erfarenheter från ljudmätningar på fältet. Här redovisas byggnadskonstruktioner i hus byggda under de senaste hundra åren. Vilka ljudkvaliteter man kan räkna med att konstruktionerna har och hur man kan förbättra ljudmiljön. Här visas också hur man åtgärdar ljudproblem i befintliga ventilationsanläggningar.

 • Författare:

  Kjell Björkman, Sergius Blomquist, Henry Nyman, Mikael Thorselius
 • Förlag:

  Byggforskningsrådet
 • År:

  1991-10-10
 • ISBN:

  978-91-540-5329-3
 • Beteckning:

  T10:1991
 • Sidor:

  128
 • Språk:

  SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Uppdaterad:7 februari 2019