På gränsen till utveckling - Haparanda efter IKEA

Haparanda greps av glädjeyra då Ikea i juni 2005 beslöt att bygga ett varuhus i den lilla gränsstaden. Kring Ikea växte stora handelscentrum upp och redan ett halvår efter öppnandet stod det klart att besökarna blivit ännu fler än kalkylerat och varuhuset måste byggas ut.

Ökade befolkningen? Sjönk arbetslösheten? Stärktes framtidstron? Blev staden med Sveriges sämsta folkhälsa friskare? Kort sagt: vände utvecklingen?

Boken innehåller intervjuer med stadens ungdomar och företrädare för samhälle och näringsliv och redovisar fakta, enkäter och undersökningar som genomförts i samarbete med forskare. Bilden av stärkt framtidstro och självkänsla är entydig. Unga kvinnor stannar i stället för att flytta. Men befolkningen fortsätter att minska och ungdomsarbetslösheten är högst i landet. Det räckte inte med ett Ikea för att vända utvecklingen.

Boken vänder sig till alla som är intresserade av småstäders utveckling eller som engagerar sig för regional utveckling generellt – oavsett om man är politiker, planerare, företagare eller ”vanlig” medborgare.

Bokens författare är vetenskapsjournalisten Jan Nyberg, bosatt och verksam i Luleå.

 • Författare:

  Jan Nyberg
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2010-09-03
 • ISBN:

  978 91 540 6049 8
 • Beteckning:

  T6:2010
 • Sidor:

  120
 • Språk:

  SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Uppdaterad:7 februari 2019