Klimatdata för fuktberäkningar

Skriften ger exempel på hur man väljer klimatdata för de olika beräkningar som bör genomföras vid en fuktdimensionering. Klimatparametrarna finns sammanställda i PC-programmet Klimatdata, som är fritt tillgängligt på www.fuktcentrum.se. Värdena är sammanställda från SMHI:s mätstationer för perioden 1961–1990.

Övriga skrifter om fukt hittar du i kategorin Fuktsäkerhet.

 • Författare:

  Eva Harderup
 • Förlag:

  Byggforskningsrådet
 • År:

  2001-10-20
 • ISBN:

  978-91-540-5857-0
 • Beteckning:

  T14:2000
 • Sidor:

  47
 • Språk:

  SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Uppdaterad:23 december 2018