Källare

En källare ska alltid utformas så att den ger ett säkert och beständigt skydd mot fukt. Även om man inte avser att källaren ska vara uppvärmd kan det vara lämpligt att utforma fuktskyddet så att detta är möjligt i framtiden. I denna skrift beskrivs olika fuktbelastningar och fuktproblem i källare. Åtgärder för att åstadkomma en torr och fuktsäker källare redovisas samt lämpliga sätt att tilläggsisolera.

 • Författare:

  Kenneth Sandin
 • Förlag:

  Byggforskningsrådet
 • År:

  1999-10-05
 • ISBN:

  978-91-540-5837-2
 • Beteckning:

  T8:1999
 • Sidor:

  49
 • Språk:

  SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Uppdaterad:7 februari 2019