Hållbar stadsutveckling - forskningsöversikt

Långsiktigt hållbar stadsutveckling
– framtida forskningsbehov

Syftet med denna översikt är att besvara tre frågor: Vilka är de största framtida forskningsbehoven om långsiktigt hållbar stadsutveckling? Varför är forskningsbehoven störst just här? Hur kan dessa forskningsbehov tillgodoses på kort och på lång sikt? Svaren baseras på underlag som tagits fram av Formas i samarbete med Boverket, Riksantikvarieämbetet samt Arkitekturmuseet, och relateras till de forskningsbehov som presenterades 2004 i Formas rapport Kunskapssammanställning – Långsiktigt hållbar stadsutveckling. Därmed kan de forskningsområden som forskarsamhället idag anser vara de mest angelägna ställas i relation både till hur behoven såg ut för knappt tiotalet år sedan och den forskning som påbörjats sedan dess.

Efter redovisning och sammanfattning av underlagsmaterialet följer en sammanställning av vilka forskningsbehov som idag anses vara störst och varför, samt förslag till hur de forskningsbehov som finns kan tillgodoses på kort och på lång sikt.

Rapporten finns även på engelska "Sustainable Urban Development in Sweden - State of the Art 2011"

Innehåll Länk till annan webbplats.

Inledning Länk till annan webbplats.

 • Författare:

  Forskningsrådet Formas/Lena From
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2011-03-30
 • ISBN:

  978-91-540-6055-9
 • Beteckning:

  R2:2011
 • Sidor:

  60
 • Språk:

  SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Uppdaterad:14 januari 2019