Hållbar rennäring och övrig samerelaterad forskning, Kunskapsöversikt

Forskningsrådet Formas fick i regleringsbrevet för 2005 i uppdrag att i samråd med övriga forskningsfinansiärer redovisa en kunskapsöversikt över forskningen om en hållbar rennäring och övrig samerelaterad forskning.

Arbetet har letts av en styrgrupp bestående av professor Öje Danell, SLU, som ordförande och professor Peter Sköld, Centrum för samisk forskning (CeSam), Umeå universitet, som ledamot.

Det finns många aktörer som på olika sätt är delaktiga i och berörda av forskning med samisk tematik. Den komplexa struktur som den samiska forskningen utgör innefattar många olika områden. Med undantag för rennäringsforskningen finns idag ingen stark samordning, vare sig inom olika delområden eller mellan olika områden.

Kunskapsöversikten gör inga anspråk på att vara fullständig när det gäller vilka forskningsprojekt och aktiviteter som pågår vid olika lärosäten. Avsikten har varit att på ett översiktligt sätt åskådliggöra pågående och aktuella forskningsområden och peka på ytterligare områden och frågor där behovet av forskning är uttalat.
Under utredningen har två behov framkommit särskilt tydligt, nämligen att forskningen skall kunna bidra till att lösa tillämpade frågeställningar i större utsträckning än vad som nu är fallet samt att den samiska världen har tillgång till förmedlings- och informationsfunktioner som kan fånga in, översätta och sprida kunskap från forskningsvärlden. Lösningar för detta kräver resurser som inte finns idag. Det är angeläget att finna former för samverkan om resursernas fördelning i nära samråd med det samiska samhället.

Här kan du ladda ner hela pdf-dokumentet, eller bara titta på "Innehåll" och/eller "Inledning".

Innehåll Länk till annan webbplats.

Inledning Länk till annan webbplats.

Innehåll (pdf) » Länk till annan webbplats.

Inledning (pdf) » Länk till annan webbplats.

 • Författare:

  Forskningsrådet Formas
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2006-11-22
 • ISBN:

  91-540-5968-2/ISSN 1653-3003
 • Beteckning:

  R3:2006
 • Sidor:

  54
 • Språk:

  SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Uppdaterad:14 januari 2019