Bygd i förändring

I projektet Hållbar bebyggelseutveckling – teori, politik och praktik, har Formas och Boverket samverkat tillsammans med Nationalkommittén för Habitat och Agenda 21.

Projektet ger en översikt över kunskapsläget och diskuterar de erfarenheter och slutsatser om hållbar utveckling i stadsbygd och landsbygd som forskare, politiker och praktiker kommit fram till på senare år.

 • Författare:

  Redaktör: Katarina Lindgren
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2004-12-09
 • ISBN:

  91-540-5930-5
 • Beteckning:

  G3:2004
 • Sidor:

  34
 • Språk:

  Svenska
Uppdaterad:30 januari 2019