Brandteknisk dimensionering av betongkonstruktioner

I denna handbok, som ges ut i form av en textdel (Del 1, 357 sid.) och en temperaturbilaga (Del 2, 117 sid.), presenteras ett undantag, som skall underlätta en praktisk, brandteknisk dimensionering, klassificering och utformning av bärande och avskiljande betongkonstruktioner genom beräkningar. Handbokens uppläggning har delvis karaktär av lärobok med syftet att ge den praktiskt verksamme ingenjören möjlighet att tränga in i ett nyutvecklat kunskapsområde.

 • Författare:

  Yngve Anderberg, Ove Pettersson
 • Förlag:

  Byggforskningsrådet
 • År:

  1992-06-18
 • ISBN:

  91-540-5448-6 (hela verket
 • Beteckning:

  T13:1992
 • Sidor:

  357
 • Språk:

  Svenska

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Uppdaterad:21 december 2018