Bostaden och kunskapen

Antologi, Arkus i samarbete med Formas, Boverket, m fl

Aktuell forskning och utveckling om utformning av bostaden, dess rum och närmiljö presenteras i denna antologi. Ett tjugotal forskare och praktiker delar med sig av sin kunskap och beskriver något om förutsättningarna för dagens och morgondagens bostadsbyggande såsom hushållsstruktur, värderingar och livsstil. De analyserar bostadstyper i flerbostadshus och småhus för att visa förebilder och stimulera nytänkande. Tyngdpunkten ligger på ändamålsenlighet, skönhet och trivsel.

Den svenska traditionen av systematiskt forsknings- och utvecklingsarbete inom kunskapsfältet har brutits under 1990-talet. Dagens bostadsbyggande präglas av en viss osäkerhet om vad som är långsiktiga kvaliteter. Arkitekttävlingar och bostadsutställningar lyfts fram som viktiga inslag i idé- och kunskapsutvecklingen på bostadsområdet jämsides med forskning och ett praktiknära utvecklingsarbete.

 • Författare:

  Antologi, Arkus i samarbete med Formas, Boverket, mfl
 • Förlag:

  Arkitektur förlag AB
 • År:

  2007-04-13
 • ISBN:

  978-91-973 626-7-2
 • Beteckning:

  Skrift nr 50
 • Sidor:

  267
 • Språk:

  Svenska

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Uppdaterad:21 december 2018