Bo01 Hållbar framtidsstad - Lärdomar och erfarenheter

Bomässeområdet, Bo01, i Västra Hamnen i Malmö är ett av de största och mest ambitiösa utvecklingsprojekten för hållbart samhällsbyggande i Europa. Ett gammalt industriområde skulle omvandlas till en upplevelserik innerstadsmiljö med hjälp av god arkitektur och miljösatsningar. Stöd från EU och från svenska staten, via de lokala investeringsbidragen, gjorde det möjligt att genomföra en rad tillämpningar och experiment som annars inte varit möjliga.

Antologin sammanfattar erfarenheterna och lärdomarna från miljöprojekten på Bo01 och baseras på de utvärderingar som forskarna gjort. Den ger också glimtar från andra delar av Bo01 som vi bedömt kan vara av värde för praktiker inom kommuner, konsultföretag, byggföretag, bostadsbolag och för intresserade medborgare.

Boken finns också på engelska

 • Författare:

  Redaktör Bengt Persson
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2005-06-02
 • ISBN:

  978-91-540-5942-9
 • Beteckning:

  T3:2005
 • Sidor:

  148
 • Språk:

  Svenska

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Uppdaterad:5 februari 2019