Biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden utgörs enkelt uttryckt av livet på jorden i sin helhet och i alla dess former. Ofta talar man om biologisk mångfald på tre nivåer: • mångfalden på ekosystemnivå • mångfalden av arter • genetisk variation inom arterna

I begreppet biologisk mångfald brukar vi också räkna in de ekologiska tjänster som naturen skänker oss och som vi är fullständigt beroende av, till exempel fotosyntes, cirkulation av näringsämnen, pollinering och fröspridning.

Men forskning om biologisk mångfald som den beskrivs i den här broschyren innefattar mycket mer än arterna, ekosystemen och deras överlevnad. Det handlar också om evolution och artbildning och om att vi vill förstå en komplex väv av processer, beteenden och anpassningar.

 • Författare:

  Redaktör: Birgitta Johansson
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2003-12-08
 • ISBN:

  91-540-5900-3
 • Sidor:

  36
 • Språk:

  Svenska
Uppdaterad:6 februari 2019