Hydrogeologi för bergbyggare

Grundvatten har blivit ett problem i bergbyggandet, på ett sätt det inte varit förut. Ökade miljökrav har gjort att ett underlag av helt annan kvalitet än tidigare har blivit en viktig del av tillståndsprocessen för en berganläggning. Större krav på en torr miljö inne i väg- och järnvägstunnlar fordrar bättre tätning och dränering. Befintliga tunnlar i storstadsområdena dränerar till stor del berget på tillgängligt grundvatten och nya anläggningar och tunnlar kan göra saken värre. Kvar finns naturligtvis också de sedan tidigare identifierade grundvattenproblemen med risk för byggproblem i vattenförande zoner med dåligt berg och risk för sättningar om lerlager ovanpå berget dräneras så att portrycken sänks.

Boken ger en aktuell bild av vår kunskap om urbergets hydrogeologi och hur den kan omsättas i praktiska metoder för förundersökningar, utformning och design samt drift av tunnlar och berganläggningar. Den bygger på forskning och praktiska erfarenheter kring hydrogeologiska problem och företeelser. Mycket av kunskapsmassan kommer från SKBs forskning och förundersökningar för slutförvaring av utbränt kärnbränsle. Syftet är dock inte att redovisa forskningsfronten i egentlig mening utan att förklara vad som är viktigt och nyttigt för bergbyggarsamhället i stort.

Gunnar Gustafson (1945-2011), var hydrogeolog, väg- vattenbyggare samt professor i geologi på Chalmers. Han var verksam som forskare, lärare och konsult. Under de senaste tjugo åren arbetade han med hydrogeologiska problem för bergbyggnad i infrastrukturprojekt och i forskningsprojekt kring kärnavfallslagring.

Boken finns även i engelsk version, Hydrogeology for Rock Engineers, utgiven 2012 av Stiftelsen Bergteknisk Forskning, BeFo. Beställ engelsk version av boken från Befo Länk till annan webbplats.

Innehåll (pdf) » Länk till annan webbplats.

Inledning (pdf) » Länk till annan webbplats.

 • Författare:

  Gunnar Gustafson
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2009-12-01
 • ISBN:

  978-91-540-6029-0
 • Beteckning:

  T2:2009
 • Sidor:

  168
 • Språk:

  SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Uppdaterad:30 december 2018