Hakon Ahlberg, arkitekt och humanist

Hakon Ahlberg (1891-1984) är en av våra viktigaste arkitekter. Med sin breda och långvariga verksamhet spänner han över det mesta, från kyrkor och museer till bostäder och sjukhus.

Till detta kommer att han var slottsarkitekt för Gripsholm under många år. Som grundare av SAR och aktiv debattör var han länge arkitektskårens företrädare framför andra. Detta är första gången Hakon Ahlbergs verksamhet sammanställs i bokform. Med rikligt illustrerade texter lyfter fem författare fram olika sidor av hans liv

 • Författare:

  Paulsson, E, Sjöström, J , Ljungström, L , Jönsson, L-E , Rudberg, E,
 • Förlag:

  Byggforskningsrådet
 • År:

  1994-11-07
 • ISBN:

  978-91-540-5669-1
 • Beteckning:

  T24:1994
 • Sidor:

  121
 • Språk:

  SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Uppdaterad:30 december 2018