Geografiska informationssystem - Tillämpningsexempel

Geografiska informationssystem (GIS) är ett av de snabbaste växande tillämpningsområdena inom informationstekniken. Denna bok presenterar ett antal aktuella tillämpningsexempel, från trafik- och riskplanering till globala miljöproblem. Den ska ses som ett komplement till den lärobok i geografisk informationsbehandling, som forskningsrådet Formas tidigare publicerat i samarbete med Utvecklingsrådet för landskapsinformation.

Forskare och tongivande praktiker har tagit fram exemplen. Vi hoppas att dessa ska kunna vara en inspirationskälla för alla som använder GIS, såväl i operationellt arbete inom förvaltning och näringsliv som inom forskning och utbildning.

 • Författare:

  Redaktör Lennart Olsson
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2005-03-04
 • ISBN:

  978-91-540-5903-8
 • Beteckning:

  T6:2003
 • Sidor:

  177
 • Språk:

  SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Uppdaterad:19 december 2018