Geofysik för geotekniker. Metoder och tillämpningar

Pris 237 kr inkl. moms. Åskådlig framställning av arbetsområdet geofysik, främst de aspekter som kan intressera geotekniker och utnyttjas av dem.

 • Författare:

  Carl-Axel Triumf
 • Förlag:

  Byggforskningsrådet
 • År:

  1992-06-18
 • ISBN:

  978-91-540-5493-1
 • Beteckning:

  T31:1992
 • Sidor:

  85
 • Språk:

  SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Uppdaterad:19 december 2018