Att underhålla bostadsdrömmen

Mer än en tredjedel av Sveriges bostäder i flerbostadshus byggdes under de s.k. rekordåren 1961-1975. De börjar nu nå den ålder då stora underhållsåtgärder brukar bli nödvändiga. Samtidigt måste de anpassas till nya behov och samhällskrav. Inför de förändringar som behövs är det angeläget att inte låta bristerna skymma de vardagliga kvaliteterna och den arkitektoniska särprägel som finns i många områden. För att främja en hållbar utveckling krävs varsamhet mot både bebyggelsen och dem som bor i områdena. Boken ger inspiration och idéer till den aktuella förnyelsen och utvecklingen och vänder sig till bostadsföretag, bostadsrättsföreningar, hyresgäster, arkitekter och entreprenörer.

Laila Reppen, arkitekt SAR/MSA, har lång erfarenhet av att arbeta med program- och policyfrågor för bebyggelse från olika årsringar samt bokproduktion inom byggteknik och vardagsarkitektur.

Sonja Vidén, arkitekt SAR/MSA, docent, har i många år bedrivit forsknings- och utvecklingsarbeten kring varsam förnyelse av bostadshus och bostadsområden inom forskargruppen för bostadsombyggnad (BOOM-gruppen) vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Läs också rapporten "Bostadsförnyelse och miljöåtgärder med stöd av lokala investeringsprogram", finns här som pdf-fil 2820 kb, 181 s. , 4.4 MB.

 • Författare:

  Laila Reppen och Sonja Vidén
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2006-08-14
 • ISBN:

  91-540-5971-2
 • Beteckning:

  T4:2006
 • Sidor:

  125
 • Språk:

  Svenska

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Uppdaterad:1 februari 2019