Att gestalta välfärd - Från idé till byggd miljö

Domustempel - modernism - betongförort - gemenskap - feminism - ville nouvelle - lekpark - miljonprogram - hemmafruideal - kritik - tristess - barnvänligt - pop - radhus - trafikseparering - kulturhus - loftgång - service - marxism - cykelväg - new town....

Den här boken berättar historien om hur våra svenska och europeiska städer utvecklades mellan 1945 och 1975. Författaren har flätat samman modernismens och välfärdsstatens utveckling på ett nytt och intresseväckande sätt.

Läsaren får följa med på en resa genom det europeiska idélandskap som la grunden till efterkrigstidens byggnader och miljöer. Se hur de tankefigurer som dominerade 1900-talets samhällsdebatt – marxism, existentialism, strukturalism, postkolonialism och feministisk teori – kom till uttryck i franska kollektivhus, norska villor, svenska höghus, köpcentrum och medborgarhus.

Att gestalta välfärd bygger på ett forskningsarbete, vars resultat bearbetats för att passa en bred läsekrets av arkitektur- och stadsbyggnadsintresserade. Boken ges ut av Forskningsrådet Formas och Riksantikvarieämbetet.

Innehåll (pdf) , 78.4 kB.

Inledning (pdf) , 623.3 kB.

 • Författare:

  Lisbeth Söderqvist
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas och Riksantikvarieämbetet
 • År:

  2008-06-09
 • ISBN:

  978-91-540-6014-6, 978-91-7209-499-4
 • Beteckning:

  T5:2008
 • Sidor:

  320
 • Språk:

  Svenska

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Uppdaterad:1 februari 2019