Arkitektur och bärverk

Genom seklerna har byggtekniken pendlat mellan att vara arkitekturens slav och dess bundsförvant. Arkitektur och bärverk är en tvärdisciplinär, beskrivande betraktelse av integrationen mellan teknik och gestaltning i byggandet. Korta nedslag i teorier och trender samt bland historiska nyckelpersoner varvas med exempel på utmanande och illustrativa byggnadsverk.

Huvudsyftet är att bidra till ökad förståelse för formgivningens tekniska konsekvenser och för teknikens kulturella betydelse. Kunskap om dessa olika aspekter underlättar kommunikationen mellan arkitekter och ingenjörer. Boken kan med fördel användas i ingenjörs- och arkitektutbildningen.

Dan Engström arbetar med forskning och utveckling inom NCC Teknik i Göteborg. Han är docent i arkitektur från Kungl. tekniska högskolan och teknologie doktor i stål- och träbyggnad från Chalmers tekniska högskola.

Innehåll (pdf) , 124.2 kB.

 • Författare:

  Dan Engström
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2004-08-03
 • ISBN:

  978-91-540-5923-2
 • Beteckning:

  T4:2004
 • Sidor:

  204
 • Språk:

  Svenska

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Uppdaterad:1 februari 2019