Analys av miljöforskningen och förslag till strategi 2011-2016

Forskningsrådet Formas har fått i uppdrag av regeringen att efter samråd med berörda forskningsfinansiärer och aktörer göra en övergripande analys av miljöforskningen och föreslå en nationell forskningsstrategi för perioden 2011–2016.

För att illustrera inriktningen på miljöforskningen sorterades forskningsanslagen efter de 16 nationella miljömålen. Analysen visar att enskilda finansiärer riktar sin verksamhet mot ett eller flera av de olika miljömålen, vilket betyder att flera finansiärer är verksamma inom ett och samma ämnesområde. Detta ger flexibilitet och bidrar till mångfald, men ställer krav på god samverkan mellan de svenska finansiärerna.

Rapporten finns också på engelska.

Innehåll (pdf) » Länk till annan webbplats.

Inledning (pdf) » Länk till annan webbplats.

 • Författare:

  Formas/Maria Nilsson och Kari Stange
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2011-07-05
 • ISBN:

  978-91-540-6058-0/ISSN 1653-3003
 • Beteckning:

  R4:2011
 • Sidor:

  72
 • Språk:

  SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Uppdaterad:14 januari 2019