Analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Formas, Forskningsrådet för hållbar utveckling, har på uppdrag av regeringen genomfört en analys av behovet av förstärkt stöd till forskningen om biologisk mångfald och ekosystemtjänster. I uppdraget ingick även att utreda hur kunskapen bättre kan komma till användning inom förvaltningen av ekosystemtjänster och biologisk mångfald hos exempelvis myndigheter, länsstyrelser, kommuner och i näringslivet. Uppdraget har genomförts i samarbete med Naturvårdsverket.

 • Författare:

  Forskningsrådet Formas
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2015-11-13
 • ISBN:

  878-91-540-6096-2
 • Beteckning:

  Rapport 6:2015
 • Sidor:

  40
 • Språk:

  SV
Uppdaterad:30 januari 2019