Sex år med strategiska innovationsprogram - vad har vi lärt oss?

2024-04-25

Den 25 april genomförde Energimyndigheten, Formas och Vinnova ett seminarium med fokus på de viktigaste slutsatserna efter effektutvärderingar av 17 strategiska innovationsprogram.

Utvärderarna Tomas Åström och Erik Arnold från Technopolis Group presenterade slutsatser och rekommendationer från rapporten: Meta-evaluation of the Swedish Strategic Innovation Programmes Länk till annan webbplats..

Slutsatserna diskuterades i ljuset av nuvarande och framtida behov för policyutveckling. En viktig del av uppdraget till utvärderarna har varit att ta sikte på hur instrument liknande de strategiska innovationsprogrammen, skulle kunna utvecklas för att bättre möta rådande samhällsutmaningar och behov av omställning och systeminnovation.

Seminariet modererades av Louise Staffas från Formas.

Mer information
Datum: 25 april 2024
Tid: 11:00 - 11:50
Plats: Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56 i Stockholm eller digitalt

Presentationen följs av lunch och mingel för deltagare på plats.

Uppdaterad:29 april 2024