Europeiskt lunchseminarium om urban omställning

2024-05-27

Den 27 maj sker ett digitalt lunchseminarium, Urban lunch talk, om nya sätt att tänka kring urban omställning. Lunchseminariet arrangeras inom ramen för forskningsprogrammet ERA-Net Cofund Urban Transformation Capacities, ENUTC, som ingår i det europeiska samarbetet JPI Urban Europe.

ENUTC ska bidra till kunskapsutveckling inom hållbar stadsutveckling och programmet vänder sig till forskare, kommuner, företag, civilsamhälle samt andra relevanta aktörer genom två utlysningar med tillhörande aktiviteter. Formas har huvudansvaret för ledning och genomförande i forskningsprogrammet.


Mer information
Datum: 27 maj 2024
Tid: 12:00 - 13:00
Plats: Digitalt
Uppdaterad:26 mars 2024