Formas kunskapskvart: Kommuners roll för livsmedelsberedskap

2024-03-27

Formas kunskapskvart är ett kort webbinarium på femton minuter om ett specifikt ämne där en inbjuden gäst delar med sig av intressant kunskap och aktuella resultat från ett forskningsprojekt. Här ovan kan du se inspelningen från den senaste kunskapskvarten.

Den 27 mars handlade Formas kunskapskvart om kommuners roll för livsmedelsberedskap. Forskaren Madeleine Granvik berättade om sin forskning om kommuners arbete med lokala livsmedelssystem, livsmedelsberedskap och jordbruksmark.

I videofönstret på den här sidan hittar du inspelningen från kunskapskvarten, uppdelat på två delar; en kort introduktion av Formas och Madeleines presentationsdel. Frågestunden efter själva kunskapskvarten spelades inte in.

Här finns Madeleines presentation (i pdf-format):

Dagens samhälle står inför många utmaningar och har fått erfara flera kriser bara under det senaste decenniet, såsom översvämningar, skogsbränder, extrem värme, missväxt, pandemier och krig i Östersjöregionen. År 2015 beslutades att planeringen för det svenska totalförsvaret ska återupptas på grund av den nya försämrade säkerhetspolitiska situationen, vilken ytterligare trappades upp 2022 när Ryssland attackerade Ukraina.

Denna verklighet har aktualiserat frågor om hur livsmedelsförsörjningen kan tryggas i en tid av ökad sårbarhet och därför öppnade Formas 2022 utlysningen Hållbar livsmedelsförsörjning i osäkra tider där 10 projekt blev beviljade medel. Samma år tillsatte också regeringen utredningen Livsmedelsberedskap för en ny tid Länk till annan webbplats. (SOU 2024:8) vars resultat presenterades i februari i år.

Förslagen i utredningen handlar bland annat om kommuners ansvar, beredskapslagring och skydd av jordbruksmark. Ett av projekten som Formas finansierar i ovan utlysning fokuserar just på resilient livsmedelsförsörjning i kommuner. På Formas Kunskapskvart 27 mars berättade forskaren Madeleine Granvik om sin forskning om kommuners arbete med lokala livsmedelssystem, livsmedelsberedskap och jordbruksmark.

Missa inte:

Madeleine Granvik är forskare och docent på Uppsala universitet, institutionen för geovetenskaper, forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling (NRHU). Hon har sedan 2008 bedrivit forskning utifrån ett policy- och planeringsperspektiv om hur svenska kommuner arbetar med lokal mat, frågor om jordbruksmarkens värden och bevarande och nu de senaste åren även om livmedelsberedskap.

Läs mer om Madeleines forskning Länk till annan webbplats..

Formas kunskapskvart är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Kunskapskvarten är ett tillfälle att få lyssna till en forskare eller expert inom ett specifikt ämne. För dig som lyssnar live finns möjlighet att ställa frågor efter presentationskvarten.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller förslag på ämnen för kommande kunskapskvartar.

Kontaktperson för Formas kunskapskvart:

Uppdaterad:28 mars 2024