Formas kunskapskvart: Gränsöverskridande klimatanpassning för globala kriser

2024-03-20

Formas kunskapskvart är ett kort webbinarium på femton minuter om ett specifikt ämne där en inbjuden gäst delar med sig av intressant kunskap och aktuella resultat från ett forskningsprojekt. Här ovan kan du se inspelningen från den senaste kunskapskvarten.

Den 20 mars 2024 handlade Formas kunskapskvart om gränsöverskridande klimatrisker, och deras effekter. Hur påverkas en alltmer sammankopplad värld av dessa risker?

Vi ser till exempel att allt fler och längre perioder av torka världen över bidrar till höjda livsmedelspriser. Förbud mot rysk olja och gas, stopp i produktionskedjor på grund av brist på gödselmedel samt störningar i viktig mineralproduktion utgör för närvarande ytterligare risker för global livsmedelssäkerhet.

Gränsöverskridande klimatrisker interagerar med andra kriser som i sin tur leder till systemstörningar som blir allt mer komplexa att hantera. Hur kan en mer rättvis, legitim och effektiv klimatanpassning i Sverige, EU och globalt genomföras?

Adis Dzebo, senior forskare vid Stockholm Environment Institute, SEI, berättade om vad de ser och försöker göra i forskningsprojektet ”Ny kunskap och anpassningsstrategier till gränsöverskridande klimateffekter i det globala mineral–energi–matkomplexet”.

I videofönstret på den här sidan hittar du inspelningen från kunskapskvarten.
Frågestunden efter själva kunskapskvarten spelades inte in.

Här finns Adis presentation (i pdf-format):

Orsakerna till att klimatet förändras har länge setts som ett globalt problem: de klimatförändringar som kan förväntas på en geografisk plats har inte ett direkt samband med de utsläpp av växthusgaser som sker från denna plats.

Utsläpp av växthusgaser blandas i atmosfären oavsett vilket land eller vilken källa som orsakar dem. Effekterna av att klimatet förändras, till exempel minskade skördar eller spridningen av insektsburna sjukdomar, är däremot något som uppstår lokalt på en specifik plats. Men i den tätt sammankopplade och globaliserade värld vi idag lever i kan dessa lokalt uppkomna effekter spridas till andra geografiska platser.

Klimatförändringarnas effekter börjar nu allt mer ses som ett problem där ett bredare, globalt perspektiv också är nödvändigt. Gränsöverskridande klimatrisker kan överföras mellan länder genom olika påverkansvägar. En sådan påverkansväg är handelsflöden där livsmedelsproduktion idag utgör ett exempel på hur olika delar av världen vävs samman i ett globalt nätverk av producenter, transportörer och konsumenter.

En annan viktig aspekt här handlar om att en stor del av den svenska exporten är beroende av import: företag är beroende av effekterna av klimatförändringarna i de länder där insatsvarorna produceras.

Projektet "Ny kunskap och anpassningsstrategier till gränsöverskridande klimateffekter i det globala mineral–energi–matkomplexet" utforskar de här komplexa sambanden och möjliga strategier utifrån framför allt tre frågor:

  • Vilka är de viktigaste gränsöverskridande klimatriskerna i det globala mineral-energi-matkomplexet?
  • Hur kan kunskaperna och erfarenheterna från tidigare kriser inom mineral-energi-matkomplexet användas för att utveckla bättre anpassningsstrategier till gränsöverskridande klimatrisker?
  • Vilka styrningsmöjligheter och incitament finns för att bättre hantera dessa risker och att möjliggöra effektiv, legitim och rättvis klimatanpassning?

Projektet pågår fram till slutet på 2026 och är ett av projekten som har finansierats i Formas utlysning Klimatanpassning på tvären

Adis Dzebo är senior forskare på Stockholm Environment Institute, SEI Länk till annan webbplats.. Hans forskning fokuserar på global och transnationell styrning, klimatrisker över nationsgränser och icke-statliga aktörers roll i anpassning till klimatförändringar. I sin doktorsavhandling diskuterar han framväxten, effektiviteten och legitimiteten av transnationell klimatanpassningsstyrning.

Adis arbetar också med samspelet mellan klimatförändringar och hållbar utveckling, med fokus på hur vi kan övervinna inkonsekvenser i implementeringen av Parisavtalet och Agenda 2030, både globalt och på nationell nivå. Han är huvudutvecklare av NDC-SDG Connections, ett onlineverktyg som kopplar klimataktion till de hållbara utvecklingsmålen. Han har en doktorsexamen från Utrecht University och en M.Sc. i internationell utveckling från University of East Anglia, Storbritannien.

Läs mer om Adis Dzebo Länk till annan webbplats..

Formas kunskapskvart är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Kunskapskvarten är ett tillfälle att få lyssna till en forskare eller expert inom ett specifikt ämne. För dig som lyssnar live finns möjlighet att ställa frågor efter presentationskvarten.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller förslag på ämnen för kommande kunskapskvartar.

Kontaktperson för Formas kunskapskvart:

Uppdaterad:25 mars 2024