Livsmedelsforskningsdagen 2024: Tryggad svensk livsmedelsförsörjning i osäkra tider

2024-04-17

Årets Livsmedelsforskningsdag handlade om att skapa möten och möjligheter till ökad kunskap och samtal om livsmedelsberedskap. Dagen bestod av tre huvudaktiviteter; möte, expertseminarium och nätverksmingel.

Expertseminariet hos Formas livesändes och du kan se inspelningen från webbsändningen här på webbsidan.


Möte och lunchseminarium i riksdagen för inbjudna aktörer

Det här seminariet var ett möte i riksdagshuset för individuellt inbjudna politiker, forskare, tjänstemän och livsmedelsaktörer. Seminariet arrangerades av Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, Rifo, i samarbete med Formas.

Om du har frågor om Rifo-seminariet, kontakta Jessica Ekström.

 

Öppet expertseminarium hos Formas

På eftermiddagen arrangerade Formas ett expertseminarium som lyfte fram olika perspektiv och frågor inom livsmedelsberedskap, säkerhet och forskning.

Fördjupningsdialoger om samspelet mellan livsmedelsberedskap, geopolitik och framsyn

  • Jenny Asplund, projektledare försörjningsberedskap, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA
  • Pim Bendt, enhetschef Odlingslandskap och gruvor, Naturskyddsföreningen
  • Elin Röös, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
  • Oscar Larsson, docent, Försvarshögskolan

Matmiljarden – hur ser svenska finansiärer på framtidens forskning- och innovationslandskap?

I den här panelen samlades representanter för Jordbruksverket, Tillväxtverket, Vinnova och Formas för ett samtal om myndighetssamverkan och hur forskning och innovation i livsmedelsområdet framöver kan bidra till hållbarhet och konkurrenskraft inom sektorn.

  • Andreas Davelid, handelspolitisk utredare, Jordbruksverket
  • Ellen Anker-Kofoed, samordnare Sveriges livsmedelsstrategi, Tillväxtverket
  • Alexander Alvsilver, strategisk områdesledare hållbara matsystem, Vinnova
  • Linda Bell, avdelningschef areella näringar, Formas

Moderatorer:

  • Jessica Ekström, forskningssekreterare, Formas
  • Alexandre Dubois, forskningssekreterare, Formas

Expertseminariet sändes även digitalt och går att se i efterhand på den här webbsidan..

Hållbart nätverksmingel hos Formas med mat och dryck från Torsåker gård

Efter expertseminariet bjöds alla som deltagit i Formas lokaler att stanna på nätverksmingel. Vi bjöd på spännande, hållbar och innovativ förtäring och dryck från Torsåker gård.

Torsåker gård är Axfoundations utvecklingscentrum för framtidens hållbara livsmedelssystem och en praktisk testgård som har fokus på klimat, miljö och folkhälsa.

Om temat och Livsmedelsforskningsdagen

Årets tema för Livsmedelsforskningsdagen var ”Tryggad svensk livsmedelsförsörjning i osäkra tider”. De senaste årens kriser har belyst brister i vår försörjningsförmåga och sårbarheter i livsmedelssystemet.

Stora utmaningar innebär nya krav på det komplexa livsmedelssystemet och kräver samarbete mellan många olika samhällsaktörer. Det finns förväntningar på att såväl produktion, export och beredskap ska öka vilket också måste ske inom de planetära gränserna

Utmaningarna innebär också nya möjligheter för svensk livsmedelssektor inom produktionsgrenar där vi i redan nu ligger i framkant och det kan också bidra till ny utveckling.

Livsmedelsforskningsdagen är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Temadagen är en mötesplats samt en plattform för att sprida kunskap, erfarenhet och forskningsresultat inom livsmedelssystemet. Tillsammans stärker vi förutsättningar för samarbeten och innovation på vägen till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem.

2024 genomfördes Livsmedelsforskningsdagen för sjunde gången. Här finns program och inspelning från 2023 års heldagskonferens som genomfördes på SLU Ultuna i Uppsala:

Livsmedelsforskningsdagen 1 juni 2023

 

Aktuellt inom livsmedelsområdet från Formas

Kontaktperson för seminariet:

Mer information
Datum: 17 april 2024
Tid: 14:30 - 18:00
Plats: Formas huvudkontor, Drottninggatan 89, Stockholm (och digitalt)
Arrangör:Formas
Uppdaterad:27 maj 2024