Formas kunskapskvart: Sorg och hopp i omställningen

2024-01-25

Formas kunskapskvart är ett kort webbinarium på femton minuter om ett specifikt ämne där en inbjuden gäst delar med sig av intressant kunskap och aktuella resultat från ett forskningsprojekt.

Den 25 januari handlade Formas kunskapskvart om hur en omställning till ett fossilfritt samhälle kommer med största sannolikhet även innebära en omställning i vardagen, av värderingar och av våra föreställningar om vad som utgör ett gott liv. I vissa fall kan omställningen även leda till förluster av mat som transporterats långväga eller möjlighet att resa på samma sätt vi gjort förut och hur ska kunna förhålla oss i spektrat sorg och hopp i omställningen.

Forskarna Li Jönsson och Kristina Lindström har undersökt grupper och individer med olika erfarenheter och inställning till en omställning i projektet "Sorg och hopp i omställningen". Syftet med projektet var att skapa möjligheter att bidra med flera olika bilder av hopp och förlust i relation till en omställning. På så sätt ville forskarna fördjupa förståelsen av vad som skulle kunna vara hoppfullt och vad som skulle kunna vara acceptabla förluster.

På kunskapskvarten den 25 januari fokuserade presentationen på en studiecirkel i framtidsorientering där Li och Kristina tillsammans med boende på skånsk landbyggd besökte plaster där olika slags framtider kan anas och redan nu göra sig påminda. Genom övningar och diskussioner har de utforskat hur dessa platser, deras historia och möjliga framtider kan hjälpa oss att förbereda oss inför en framtid som kan innefatta både förluster, sorg och hopp.

I videofönstret på den här sidan hittar du inspelningen från kunskapskvarten.
Frågestunden efter själva kunskapskvarten spelades inte in.

Presentationen som Li och Kristina visade läggs upp på den här sidan inom kort.

Projektet Sorg och hopp i omställningen var ett av tjugotal projekt som beviljades medel från Formas utlysning ”Visioner och förutsättningar för ett fossilfritt välfärdssamhälle” som är en av de insatser som görs inom det nationella forskningsprogrammet om klimat som Formas ansvarar för. Projektet Sorg och hopp i omställningen handlade om att:

  • involvera aktörer och medborgare i att föreställa sig och skapa visioner av fossilfria framtider som innehåller både hopp och förlust
  • utveckla former och metoder för att diskutera och debattera dessa framtider på olika platser och med olika grupper av aktörer.

Projektet har ägt rum i Skåne med fokus på landsbygd och mindre tätorter. Forskarna har riktat sig till grupper och individer med olika erfarenheter och inställning till en omställning.

Läs mer om projektet: Sorg och hopp i omställningen Länk till annan webbplats.


Li Jönsson, universitetslektor vid Malmö universitet

Li Jönsson arbetar med forskning genom design och specialiserar sig på deltagande och spekulativa metoder. Hon engagerar sig i frågor relaterade till hur design kan öppna upp för alternativa sätt att förstå och vidga allmänhetens upplevelse och engagemang för framtider, klimat och förändring. Tillsammans med Kristina Lindström och Åsa Ståhl leder hon forskningsmiljön Design After Progress.

Läs mer om Li Jönsson Länk till annan webbplats.

 

Kristina Lindström, lektor i design vid Malmö universitet

Hennes forskning utgår från spekulativa och deltagsorienterade designmetoder, med fokus på affektiva dimensioner av att leva med klimatförändring. Hon samkoordinerar forskningsplattformen Collaborative Future-Making på Malmö Universitet. Tillsammans med Li Jönsson och Åsa Ståhl leder hon forskningsmiljön Design after Progress, som undersöker designpraktiker som på ett varsamt sätt försöker ta hand om och trassla sig loss från sitt starka fokus på framsteg.

Läs mer om Kristina Lindström Länk till annan webbplats.

Formas kunskapskvart är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Kunskapskvarten är ett tillfälle att få lyssna till en forskare eller expert inom ett specifikt ämne. För dig som lyssnar live finns möjlighet att ställa frågor efter presentationskvarten.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller förslag på ämnen för kommande kunskapskvartar.

Kontaktperson för Formas kunskapskvart:

Uppdaterad:5 februari 2024