Formas kunskapskvart: Kraftsamling för AI i samhällsbyggandet

2023-12-06

Formas kunskapskvart är ett kort webbinarium på femton minuter om ett specifikt ämne där en inbjuden gäst delar med sig av intressant kunskap och aktuella resultat från ett forskningsprojekt. Här ovan kan du se inspelningen från den senaste kunskapskvarten.

Den 6 december handlade Formas kunskapskvart om hur tillämpad AI kan bidra till hållbar stads- och samhällsutveckling.

Sverige ligger efter andra länder vad gäller tillämpningen av AI i samhällsbyggandet. Ofta sker tester i mindre skala utan att skalas upp. En av anledningarna är en låg kunskapsnivå kring AI, även på ledningsnivå, vilket i sin tur gör det svårare att förstå nyttorna av AI-tillämpningar.

Samtidigt utgör AI en möjlighet att generera smartare och hållbarare lösningar som kan ge omfattande affärs- och samhällsnyttor. Hur kan vi öka kunskapen och tillämpningen av AI i samhällsbyggandet? Det har Mariell Juhlin, nationalekonom och policyexpert, undersökt i projektet Kraftsamling AI.

På kunskapskvarten den 6 december berättade Mariell om vilka resultat som kommit fram ur projektet Kraftsamling AI.

I videofönstret på den här sidan hittar du inspelningen från kunskapskvarten.
Frågestunden efter själva kunskapskvarten spelades inte in.

Här finns Mariells presentation (i pdf-format):

Det strategiska innovationsprojektet Kraftsamling AI genomfördes mellan 2021 och 2023 och är en del av det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.

Syftet med projektet var bidra till hållbar stads- och samhällsutveckling med hjälp av tillämpad AI genom att bland annat:

  • höja kunskapen kring AI i samhällsbyggnadssektorn
  • bidra till förbättrad kravställarkapacitet gällande AI hos behovsägare
  • inspirera fler att börja tillämpa AI

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Samhällsbyggnadssektorn är Sveriges enskilt största sektor som påverkar hela vår bebyggda miljö, men den är fragmenterad med många aktörer och processer. Att
förändra samhällsbyggandet med digitaliseringen som drivkraft kräver därför samverkan mellan många olika aktörer. Smart Built Environment tar ett samlat grepp
över de möjligheter som digitaliseringen innebär och blir en katalysator för spridningen av nya möjligheter och affärsmodeller.

Läs mer om innovationsprogrammet Smart Built Environment Länk till annan webbplats.

Mariell Juhlin är nationalekonom, policyexpert och vd på Policy Impact. Hon är också projektledare för Kraftsamling AI som ingår i det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.

Formas kunskapskvart är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Kunskapskvarten är ett tillfälle att få lyssna till en forskare eller expert inom ett specifikt ämne. För dig som lyssnar live finns möjlighet att ställa frågor efter presentationskvarten.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller förslag på ämnen för kommande kunskapskvartar.

Kontaktperson för Formas kunskapskvart:

Uppdaterad:11 december 2023