Formas kunskapskvart: Översvämningsrisker och extremväder i Sverige

2023-10-17

Formas kunskapskvart är ett kort webbinarium på femton minuter om ett specifikt ämne där en inbjuden gäst delar med sig av intressant kunskap och aktuella resultat från ett forskningsprojekt. Här ovan kan du se inspelningen från den senaste kunskapskvarten.

Den 17 oktober handlade Formas kunskapskvart om extrema väderhändelser och risken för översvämning i Sverige.

Sommaren 2023 förde med sig en rad av extremväder - från värmeböljor i södra Europa till kraftig nederbörd i Sverige. På grund av klimatförändringar blir vissa typer av naturhändelser, som torka och värmeböljor, både vanligare och mer extrema. Vattnets flöde över jordens landområden är en del av klimatet och förändras därför när klimatet förändras. Vi drabbas av skyfall och smältande snö i större utsträckning. Hur påverkas översvämningsrisken av klimatförändringarna i Sverige och hur kan vi göra bättre bedömningar i framtiden?

På den här kunskapskvarten presenterade Yeshewatesfa Hundecha, forskare på avdelningen för hydrologiska studier på SMHI, resultat från forskningsprojektet Drastic.

Obesrvera att presentationen är på engelska.

I videofönstret på den här sidan hittar du inspelningen från kunskapskvarten.
Frågestunden efter själva kunskapskvarten spelades inte in.

Här finns Yeshesatesfas presentation (i pdf-format):

Projektet Drastic fokuserar på hur översvämningsrisken kommer att påverkas av klimatförändringarna. Sverige består av olika hydrologiska regioner. Norra Sveriges hydrologi domineras av snö och översvämningsrisken är framför allt kopplat till snösmältningen. Översvämningsrisken i södra Sverige är i stället framför allt kopplad till kraftigt och långvarigt regn. Dessa regioner påverkas helt olika av klimatförändringarna.

Inom projektet tas därför en dynamisk modell för kartläggning av översvämningsrisker, baserat på mycket långa simuleringar med en ny typ av vädergenerator fram. Resultaten från forskningen ska förbättra bedömningen av översvämningsrisker i Sverige.

Drastic var ett av de forskningsprojekt som fick finansiering i Formas utlysning Klimatanpassning av byggd miljö.

Yeshewatesfa Hundecha Länk till annan webbplats. är forskare på avdelningen för hydrologiska studier på Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) Länk till annan webbplats., där han bland annat specialiserar sig på hydrologiska extremer, klimatanpassning, modellering och dataanalys.

Formas kunskapskvart är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Kunskapskvarten är ett tillfälle att få lyssna till en forskare eller expert inom ett specifikt ämne. För dig som lyssnar live finns möjlighet att ställa frågor efter presentationskvarten.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller förslag på ämnen för kommande kunskapskvartar.

Kontaktperson för Formas kunskapskvart:

Person med paraply i regn på en slätt

Formas kunskapskvart den 17 oktober kl. 8.30.

Uppdaterad:16 november 2023