Formas HållBar: Skogen och samhället

2023-10-19

HållBar hålls i Formas lokaler på Drottninggatan 89.

Hur kan skogen på bästa sätt bidra till många olika samhällsmål? Välkommen till Formas HållBar för att prata om, eller lyssna på, olika perspektiv på skogens många roller i samhället.

Den 19 oktober bjuder vi på kunskapsmingel, skogsinspirerad alkoholfri dryck och enklare tilltugg i Formas lokaler.

Under eftermiddagen och kvällen kan du till exempel träffa olika aktörer som på olika sätt arbetar med skogsfrågor tillsammans med representanter från forskningsprojekt inom Formas utlysning Nya former av skogsskötsel för flera samhällsmål

Du har också möjlighet att lyfta kunskapsbehov och idéer till vårt långsiktiga arbete på skogsområdet. Formas medarbetare och våra egna experter på området finns också på plats.

Anmälan:

Deltagandet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat. Om minglet blir fullbokat aktiveras en väntelista. Det här evenemanget erbjuds inte digitalt utan vi fokuserar på det fysiska mötet och samtalen på plats.

Tid och plats:

  • Datum: Torsdag 19 oktober
  • Tid: 16.30-18.30
  • Plats: Drottninggatan 89, Stockholm

Om temat


Sveriges landyta täcks till närmare 70 procent av skog i någon form. Skogens många olika nyttor i samhället har den senaste tiden trätt fram som en allt viktigare fråga. De många förväntningar som finns på skogen har gradvis skapat spänningsfält kring skogens förvaltning och skogsråvarans användning. Mycket arbete pågår kring möjliga utvecklingsvägar i skogspolitiken, både här i Sverige och på EU-nivå.

Alternativa skogsskötselmetoder, som hyggesfritt skogsbruk, har lyfts fram i ökande grad de senaste åren som ett verktyg för att kunna uppnå flera olika samhällsmål parallellt. . Både forskning och praktisk erfarenhet inom området är dock ännu begränsad.

Formas ser viktiga kunskapsbehov kring effekter av olika alternativa skogsbruksmetoder för många centrala samhällsnyttor, och kring möjligheter och utmaningar för implementeringen av dessa metoder i praktiken. Därför utlyste Formas förra året 120 miljoner kronor till området och tolv forskningsprojekt har nyligen kommit igång.

 

Utlysningen är en av flera skogsrelaterade satsningar som Formas nu tar fram för att bidra till att bygga en mer robust kunskapsgrund kring olika typer av beslut och ställningstaganden som rör skogen.

 

Här kan du läsa mer om Formas utlysning om alternativa skötselmetoder:

Nya former av skogsskötsel för flera samhällsmål


Här kan du ta del av Formas frukostseminarium från 2022 då forskare och experter diskuterade de komplexa frågorna kring skogens klimatnytta:
Webbsändning Formas frukost 10 mars 2022


Om Formas HållBar

Formas HållBar är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande. HållBar är ett tillfälle att träffas för att utbyta erfarenheter och tankar om ett aktuellt ämne.

Kontaktperson för seminariet:

Mer information
Datum: 19 oktober 2023
Tid: 16:30 - 18:30
Plats: Formas huvudkontor, Drottninggatan 89, Stockholm
Arrangör:Formas
Uppdaterad:23 oktober 2023