Informationsmöte om ny europeisk utlysning om hållbar urban omställning

2023-09-04

Måndag den 4 september klockan 13.00–14.30 arrangerar Formas, Energimyndigheten, Vinnova och Viable Cities ett informationsmöte om den europeiska satsningen på stadsutveckling inom partnerskapsprogrammet Driving urban transitions, DUT. Under hösten 2023 öppnar den andra utlysningen och det finns goda förutsättningar att söka finansiering för forsknings- och innovationsprojekt kopplat till städernas hållbarhetsarbete – även för redan pågående projekt. Informationsmötet kommer ske digitalt via Zoom.

Driving urban transitions är ett partnerskap inom Horisont Europa med syfte att driva på stadsutveckling mot en hållbar framtid. Programmet ska intensifiera det europeiska arbetet med urbana utmaningar och möjliggöra för myndigheter, forskare, kommuner, företag och invånare att omsätta globala strategier till lokala initiativ. Formas och Energimyndigheten bidrar med finansiering och svenska aktörer kan söka medel i utlysningar som genomförs inom ramen för partnerskapet.

Transnationella forsknings- och innovationsprojekt inom urban utveckling kan få stöd genom årets utlysning inom Driving urban transitions. Aktörer verksamma i Sverige kan delta i internationella projekt som hjälper städer i deras omställning till mer hållbara samhällen.

Informationsmöte för svenska aktörer

Under informationsmötet kommer Formas som koordinator, tillsammans med Energimyndigheten och Viable Cities, att berätta om innehållet i partnerskapet, inriktningen för den andra utlysningen och praktiskt kring ansökning. Det kommer också att finnas möjlighet att ställa frågor.

Registrera dig för att få inbjudningar till kommande event och nätverksmöjligheter inom Driving urban transitions och JPI Urban Europe. Det går också bra att spara datumet till informationsmötet och sedan ansluta.

Mer information om agendan kommer att publiceras närmare inpå mötet och skickas ut till registrerade.

Agenda

13.00 Introduktion om Driving urban transitions.

13.10 Formas, Energimyndigheten och Vinnova berättar om sin medverkan i partnerskapet och om de så kallade pelarna inom den nya utlysningen.

13.40 Information om ansökningsprocessen.

14.00 Samtal med deltagare från pågående projekt inom urban omställning.

14.20 Sammanfattning och eventuella ytterligare frågor.

14.30 Slut.

 

Kontakt

Mer information
Datum: 4 september 2023
Tid: 13:00 - 14:30
Plats: Zoom
Uppdaterad:11 september 2023