Världshavsdagen: Skydda havet!

2023-06-08

Välkommen att fira Världshavsdagen den 8 juni kl 13-15 på Sjöhistoriska museet i Stockholm eller digitalt.

Vågor på havet en solig dag. Vågorna slår mot två stora stenar och vattnet skvätter över dem.

Efter många år av förhandlingar har FN:s medlemsländer äntligen enats om globala regler för hur miljön i världshavet ska skyddas. Avtalet ses som avgörande för att kunna nå målet att skydda 30 procent av världshavet till år 2030. Vi firar Världshavsdagen med föredrag och panelsamtal om skydd av havet för att bevara biologisk mångfald och få ett hållbart nyttjande av havets resurser. Forskare, myndigheter och frivilligorganisationer ger sin syn på varför havet behöver skyddas och hur det ska gå till.

Sveriges havsambassadör Anna Lindstedt inledningstalar. Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet, tar därefter över stafettpinnen och berättar om varför vi behöver skydda havet och hur det kan hjälpa till att bevara den biologiska mångfalden.
Lena Tingström på Havs- och vattenmyndigheten berättar om vad avtalet innebär och vad som förväntas av Sverige i arbetet med att skydda havet. Därefter blir det ett panelsamtal om hur långt Sverige har kommit hittills, vad som har gjorts, hur det har gått och vad som återstår.

Efter en kort paus tar vi på oss de visionära glasögonen. Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen tar oss med under ytan i ett skyddat hav och berättar vilka mervärden det kan ge oss. Visionen följs upp av ett panelsamtal om vad som behövs nationellt och internationellt för att skydda 30 procent av havet till år 2030 och om det verkligen räcker det för att vi ska nå ett välmående hav med bevarad biologisk mångfald.

Moderator: Zandra Thuvesson, Formas. Evenemanget avslutas med mingel i museets café och ett ett musikstycke inspirerat av havet.

Program

13:00 Välkommen till Sjöhistoriska museet! Mats Djurberg, museichef.

13:05 Firandet av Världshavsdagen inleds av Anna Lindstedt, Sveriges havsambassadör.

13:10 Värdet av ett skyddat hav. Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet.

13:20 Vad innebär den globala överenskommelsen om att skydda världshavet? Lena Tingström, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

13:30 Panelsamtal: Vad har Sveriges gjort så här långt och vilka resultat har det gett?

14:00 Bensträckare

14:10 Hur ser ett skyddat hav se ut och vad kan det ge oss människor? Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

14:25 Panelsamtal om vilken typ av skydd som behövs för ett välmående hav och vad som behövs nationellt och internationellt
för att skydda 30 procent av havet till år 2030.

15:00 Avslutning

15:00-16:00 Efter seminariet bjuds på mingel i museets café och ett musikstycke inspirerad av havet. Det finns också möjlighet att besöka museets nyöppnade utställning Planet och Plastic?

Mer information
Datum: 8 juni 2023
Tid: 13:00 - 15:00
Plats: Sjöhistoriska museet, Digitalt
Arrangör:Formas, Havsmiljöinstitutet, SMHI, Havs- och vattenmyndigheten, Naturskyddsföreningen, Polarforskningssekretariatet, Svenska Unescorådet, Sveriges lantbruksuniversitet, Göteborgs universitet och Universeum.
Uppdaterad:12 juni 2023