Riksdagens forskningsdag: Att möta komplexa utmaningar med hjälp av forskning

2023-06-08

I vilken utsträckning borde riksdagens utskott arbeta på ett mer övergripande sätt eller med bredare systemanalys som beslutsunderlag? Seminariet sänds via webb-tv och är en del av riksdagens forskningsdag som anordnas den 8 juni.

Energisystem, klimatförändringar, samhällsberedskap och hållbar social välfärd är exempel på komplexa samhällsutmaningar som berör olika politikområden och som riksdagen har att hantera. Alltmer behöver beslutfattare förhålla sig till osäkerhet inom sektorsövergripande samhällsutmaningar, ofta med långa tidshorisonter, men med utgångspunkt i kunskap och forskning.

I vilken utsträckning borde riksdagens utskott arbeta på ett mer övergripande sätt eller med bredare systemanalys som beslutsunderlag? Vilka förutsättningar finns idag och behövs dessa utvecklas? Det är frågeställningar som står i fokus för detta seminarium.

Seminariet går att se via riksdagens webb-tv Länk till annan webbplats. direkt eller i efterhand.

Program

10.45 Introduktion

  • Inledningsanförade av talman Andreas Norlén
  • Introduktion till seminariet med dagens moderator Hans Ellegren, ständig sekreterare, Vetenskapsakademien.

10.50–11.00 Göran Enander, tidigare landshövding samt ordförande för Kommittén för tillämpad systemanalys inrättad av Formas, med anförandet Systemanalys av sektorsövergripande och komplexa samhällsutmaningar

11.00–11.40 Anföranden av fyra forskare

  • Henrik Carlsen, forskningsledare, Stockholm Environment Institute, Energisystem och klimatförändringar: Vad gör vi om vi ångrar oss? Om betydelsen av att kunna ändra sig i samhällsplaneringen.
  • Anna Krook-Riekkola, biträdande professor, Luleå tekniska universitet, Energisystem och klimatförändringar: Vad kan vi påverka och vad ska vi styra? Hur systemanalys kan stödja politiska beslut kring energiomställningen.
  • Johan Quist, docent, Karlstads universitet, Samhällsberedskap och hållbar social välfärd: Systemdesign för innovativa lösningar i kommittéväsendet
  • Berit Arheimer, professor, SMHI, Samhällsberedskap och hållbar social välfärd: Helhetssyn i framtida vattenhantering – lösningar som undviker för mycket, för lite och för smutsigt

11.40–12.10

  • Panelsamtal med utskottsordföranden Ida Karkiainen, Konstitutionsutskottet, Edward Riedl, Finansutskottet, Ulrika Heie, Trafikutskottet och Tobias Andersson, Näringsutskottet samt frågor från övriga ledamöter och forskare.
  • Avslutande ord från talman Andreas Norlén.
Uppdaterad:12 juni 2023