Livsmedelsforskningsdagen 2023: Svält då, matfattigdom nu

2023-06-01

Här kan du se livesändningen från Livsmedelsforskningsdagen 2023. Program och tider hittar du längre ned på sidan.

Förr oroade sig folk för OM de kunde sätta mat på bordet. Nu oroar vi oss för VAD vi sätter på bordet och hur vi ska ha råd med mat som är bra både för vårt välmående och planeten.

Med ett krig i vårt närområde och ökande inflation har vi sedan ett tag tillbaka sett ökade livsmedelspriser i matbutikerna. Vad gör det med våra matvanor, beredskap för kris och svårare tider och vår möjlighet att fortsätta vårt arbete med en hållbar produktion?

På årets Livsmedelsforskningsdag den 1 juni lyssnade vi till experter som bland annat pratade om:

 • hur vi ska klara försörjningen både för nationen och för enskilda hushåll
 • hur kan vi främja ökad svensk livsmedelsproduktion och samtidigt se till att den är ledande inom låg miljöpåverkan och hög djurvälfärd.
 • hur våra nordiska grannar ser på den nuvarande utvecklingen av livsmedelskedjans globalisering samt på sin nationella livsmedelsberedskap?
 • hur navigerar svenska livsmedelsföretag genom stormen?

Program och talare

Moderator

 • Anders Sahlman

Inledning

 • Johan Kuylenstierna, generaldirektör, Formas
 • Anders Drottja, politisk sakkunnig hos Peter Kullgren

Ett historiskt perspektiv med koppling till dagens situation för konsumenter och producenter

 • Magnus Västerbro, författare och journalist

Panel: En nordisk inblick om det nya läget för livsmedelskedjans globalisering

 • Danmark: Jens Munk Ebbesen, Veterinærdirektør, Landbrug & Fødevarer (Danish Agriculture & Food Council)
 • Norge: Arne Bardalen, Spesialrådgiver, Adminstrerende direktørs stab, NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi (Norwegian Institute of Bioeconomy Research)
 • Finland: Miika Ilomäki, Chief Preparedness Specialist, Försörjningsberedskapscentralen

Sårbarheter och möjligheter för Sverige ur ett globalt livsmedelsperspektiv

 • Line Gordon, chef för Stockholm Resilience Center och professor vid Stockholms universitet

Höga matpriser och socioekonomiska klyftor – vad ger det för effekter och vilka åtgärder behövs

 • Johan Rindevall, chef för Matmissionen, Stockholms Stadsmission

Panel: Hur navigerar svenska livsmedelsföretag genom stormen?

Introduktion:

 • Patrik Strömer, näringspolitisk expert, Livsmedelsföretagen

Panel:

 • Peter Annas, forsknings- och innovationsdirektör, Lantmännen
 • Helena Markstedt, Public Affairs-ansvarig, Arla
 • Lo Coucy, Director Business Development, HKScan
 • Sebastian Larsson, Head of Product Development, Nordic seafarm

Djurens roll för att minska sårbarheten i svenska livsmedelssystemet

 • Victoria Thuillier, Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
 • Jenny Jewert, Världsnaturfonden (WWF)

Forskningsprogram för livsmedel i en föränderlig omvärld - en framtidsblick

 • Betty Malmberg, ordförande för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel


Studiebesök och workshop hos projekten Sustainimal, Grogrund och Meat: the Four Futures

Nytt för i år är att vi erbjuder studiebesök på förmiddagen innan själva konferensen som börjar kl. 13.00. Vi ses i en beteshage, på ett fält eller i ett projektrum för att diskutera med forskare om hur tre av Formasfinansierade satsningar arbetar rent konkret med att stärka svensk livsmedelsproduktion och innovation.

Följ med till ett fält i Lövsta, där kompetenscentrat SLU Grogrund kommer att presentera sina pågående fältförsök kring växtförädling av livsmedelsgrödor, inklusive några specifika rotförsök.

Kom och möt centrets representanter för att diskutera vad som gör verksamheten, grundad i förstärkt samarbete mellan akademi och industrin, så viktig för Sveriges beredskap och kompetensutveckling med hänsyn till ökad produktion av livsmedelsgrödor.

SLU Grogrunds huvuduppgift är att utgöra ett kunskapsnav för svensk växtförädling. Det är ett samverkansprogram som ska främja innovationer och drivs i nära samverkan mellan samhälle, näringsliv och akademi.

Möt representanter från centrumsatsningen Sustanimal ute i beteshagen vid Funbo-Lövsta (lite nordost om Ultuna). De berättar om djurens roll i ett hållbart livsmedelssystem och djurens betydelse för en svensk livsmedelsberedskap. Ta chansen att komma ut i en svensk betesmark!

SustAinimal är en centrumbildning finansierad av forskningsrådet Formas med uppdrag att samarbeta för att öka kunskapen om de livsmedelsproducerande djurens roll i omställningen till ett resilient, hållbart och lönsamt livsmedelssystem i Sverige.

Vad vi väljer att äta, och inte äta, är inte bara en vetenskaplig fråga – det är även en känslomässig och etisk fråga. För att utforska hur våra värderingar påverkar debatt och beslutsfattande kring framtiden för kött samlas vi för en spännande workshop på veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum på SLU.

Workshopen bygger på, och leds av representanter från, det tvärvetenskapliga podcast-projektet Meat: the Four Futures. Projektet är finansierat av Formas och handlar om att utforska konkurrerande visioner, motivationer och bevis för fyra olika möjliga framtider för kött och boskap.

 • Anmälan till workshopen gör du i samma anmälan som till Livsmedelsforskningsdagen.

I år ses vi på SLU Ultuna i Uppsala.

Om Livsmedelsforskningsdagen

Livsmedelsforskningsdagen är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Konferensen är ett årligt evenemang som är en mötesplats, ett dialogforum och en plattform för att sprida ny kunskap och forskningsresultat. Tillsammans stärker vi förutsättningar för samarbeten och innovation på vägen till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem.

2023 genomfördes konferensen för sjätte gången. Här finns program och inspelning från förra årets Livsmedelsforskningsdag:

Kontaktperson för Livsmedelsforskningsdagen:

Mer information
Datum: 1 juni 2023
Tid: 12:00 - 17:00
Plats: SLU Ultuna, Uppsala (Lokal: Loftet i Ladugården, Duhrevägen 8)
Arrangör:Formas
Uppdaterad:8 juni 2023