Formas kunskapskvart: Svenskarnas kost har för hög miljöpåverkan

2023-03-22


Formas kunskapskvart är ett kort webbinarium på femton minuter om ett specifikt ämne där en forskare delar med sig av intressant kunskap och aktuella resultat från ett forskningsprojekt. Här ovan kan du se inspelningen från den senaste kunskapskvarten.

Den 22 mars handlade Formas kunskapskvart om miljöpåverkan från svenska kostmönster och vad som krävs för att nå miljömålen.

Forskaren Elinor Hallström har, tillsammans med forskare från Karolinska institutet och RISE i Göteborg, forskat på en av vår tids största samhällsutmaningar - det kombinerade området livsmedlens påverkan på människors hälsa och på de globala hållbarhetsmålen. I studien analyseras miljöpåverkan på sex miljöeffekter; växthusgasutsläpp, biodiversitet, användning av åkermark, kväve, fosfor och vatten. 

I videofönstret på den här sidan hittar du inspelningen från kunskapskvarten. Frågestunden efter själva kunskapskvarten spelades inte in.

Här finns Elinors presentation (i pdf-format):

Om forskaren: Elinor Hallström

Elinor Hallström är docent och forskare inom hållbar nutrition på RISE. Elinors forskning fokuserar på livsmedels och kosters kombinerade miljö- och hälsopåverkan. Med en tvärvetenskaplig expertis inom nutrition och livscykelanalys arbetar hon med metodutveckling och projekt som bidrar med kunskap för att möjliggöra omställningen till ett mer hållbart livsmedelssystem.

 

Läs mer om RISE arbete inom hållbar nutrition Länk till annan webbplats.

Om Formas kunskapskvart

Formas kunskapskvart är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Kunskapskvarten är ett tillfälle att få lyssna till en forskare eller expert inom ett specifikt ämne. För dig som lyssnar live finns möjlighet att ställa frågor efter presentationskvarten.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller förslag på ämnen för kommande kunskapskvartar.

Kontaktperson för Formas kunskapskvart:

Tidigare kunskapskvartar:

 

Hur ska vi bygga av trä idag för att kunna cirkulera imorgon?

Den 27 januari 2023 handlade Formas kunskapskvart om hur vi ska bygga med trä för att det ska vara cirkulärt och hållbart. Forskaren Ylva Sandin har undersökt möjligheter och begränsningar med att bygga cirkulärt och innovativt med trä. Inspelning och presentation hittar du här:

Förtätning – en (o)hållbar strategi?

Den 25 november 2022 handlade Formas kunskapskvart om förtätning för en hållbar stadsutveckling. Forskaren Meta Berghauser Pont presenterade skillnader och likheter mellan praktik och forskningsläge för att identifiera befintliga kunskapsluckor. Inspelning och presentation hittar du här:

Uppdaterad:27 mars 2023