Formas HållBar: Perspektiv på permakrisen

2023-04-27

HållBar hålls i Formas lokaler på Drottninggatan 89.

På Formas HållBar 27 april träffades vi och pratade om perspektiv på permakrisen och vad det innebär att vara människa i en tid av multipla kriser.

Formas HållBar är ett tillfälle att träffas för att utbyta erfarenheter och tankar om ett aktuellt ämne. Vi bjuder på alkoholfri dryck och tilltugg i Formas lokaler på Drottninggatan 89, Stockholm

Den 27 april fick vi lyssna till ett samtal på scen mellan Mats Söderlund och Victora Wibeck som gav sina perspektiv på samspelet mellan kunskap, förståelse och förnekelse.

På plats fanns även representanter för en rad nystartade forskningsprojekt som lyfter sociala och kulturella perspektiv på klimatförändringar och biologisk mångfald.


Program och tider 27 april

  • 16.30-17.00 Nätverksmingel
  • 17.00-17.30 Formas generaldirektör Johan Kuylenstierna ger en introduktion till ämnet, följt av samtal på scen mellan Mats Söderlund och Victora Wibeck.
  • 17.30-18.30 Nätverksmingel

Om talarna

I ett samtal på scen hörde vi två olika perspektiv från:

  • Mats Söderlund, författare, poet och samhällsdebattör
    I Mats författarskap har människans förhållningssätt till klimatförändringar varit en röd tråd, bland annat i trilogin ”Ättlingarna”. Hans senaste bok ”Härlig är jorden: om fjällen, vädret och allt det som ännu inte gått förlorat” är en kärleksförklaring till naturen och ett sorgearbete över dess förstörelse.
  • Victoria Wibeck, professor vid Tema miljöförändring vid Linköpings universitet och ledamot i Klimatpolitiska rådet. Victorias forskning och undervisning fokuserar på kommunikation och meningsskapande kring miljö- och klimatfrågor. Hon studerar bland annat hur medborgare förstår och förhåller sig till globala miljöutmaningar.

Samtalet modererades av Zandra Thuvesson, strategisk kommunikatör på Formas.


Om Formas utlysning "Sociala och kulturella perspektiv på klimatförändringar och biologisk mångfald"


Vi står inför en dubbel miljökris, med fortsatta klimatförändringar och en pågående utarmning av den biologiska mångfalden. Kriserna hänger tätt samman och förstärker varandra, och de påverkar livsförutsättningar för människor, andra arter och hela ekosystem. Även om kriserna hänger ihop, så har de inte nödvändigtvis samma lösningar.


Vissa åtgärder kan göras som motverkar både klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald, men insatser för att lösa det ena problemet kan också förvärra det andra. Både kriserna i sig och åtgärder för att hantera dem får olika konsekvenser för olika grupper av människor och hela samhällen, i skilda delar av världen.


För att öka kunskapen om de sociala och kulturella dimensionerna av klimatförändringar och förlusten av biologisk mångfald genomförde Formas en utlysning där tolv projekt fick finansiering. Läs mer om utlysningen "Sociala och kulturella perspektiv på klimatförändringar och biologisk mångfald".

Om Formas HållBar

Formas HållBar är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande. HållBar är ett tillfälle att träffas för att utbyta erfarenheter och tankar om ett aktuellt ämne.

Kontaktperson för seminariet:

Mer information
Datum: 27 april 2023
Tid: 16:30 - 18:30
Plats: Formas huvudkontor, Drottninggatan 89, Stockholm
Arrangör:Formas
Uppdaterad:3 maj 2023