Invigning av kraftsamlingen Impact Innovation

2023-03-07

Den 7 mars bjuder Energimyndigheten, Formas och Vinnova in till invigning av Impact Innovation – Sveriges stora innovationssatsning för 2030-talet. Vid invigningen får du ta del av förväntningar på Impact Innovation, visioner och ambitioner från tre generaldirektörer samt inspiration och förhoppningar från såväl nationella som internationella aktörer i innovationssystemet.

Plats: Fotografiska, Stockholm (fullbokad) eller webbsändning på Vinnovas webbplats Länk till annan webbplats..

När: Tisdag 7 mars kl. 11:30–14:00

  • Tid för invigningen: 13.00-14.00, registrering och lunch från 11.30
  • Plats: Fotografiska, Stadsgårdshamnen 22, Stockholm eller via webbsändning
  • Frågor: Karolina Winbo, Vinnova

Samma dag som invigningen sker, den 7 mars, öppnar ett erbjudande om finansiering för att bilda program inom Impact Innovation. Ett erbjudande som riktar sig till aktörer som ser möjligheter att bilda konsortier och nätverk för att tillsammans möta en utpekad samhällsutmaning. Erbjudandet stänger den 19 oktober 2023 och under 2024 beräknas programmen starta med full kraft

Mobilisera för att bilda program

I samband med invigningen av Impact Innovation startar en mobiliseringsprocess som riktar sig till alla aktörer som planerar att söka i erbjudandet om att utveckla program inom Impact Innovation. Syftet med mobiliseringsprocessen är att sätta ramarna för vad som förväntas av de blivande programmen och att ge möjligheter att utveckla programidéer och aktörsnätverk.

Startskott med tre konferenser

Ett startskott för mobiliseringen är tre konferenser vid tre olika tidpunkter och platser, men med samma innehåll. Välj den plats som passar dig bäst.

Den första konferensen genomförs i anslutning till invigningen i Stockholm. Det går bra att följa invigningen digitalt och sedan delta på konferenserna vid något av de senare datumen.

Vad är Impact Innovation?

Kraftsamlingen Impact Innovation är Sveriges innovationssatsning för 2030-talet och samlar aktörer som tillsammans ökar takten i omställningen till ett hållbart samhälle. Genom nya samarbeten och nya arbetssätt sker innovationer som skapar långsiktiga lösningar på globala samhällsutmaningar och stärker Sveriges globala konkurrenskraft.

Impact Innovation är ett initiativ av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

Mer information
Datum: 7 mars 2023
Tid: 11:30 - 14:00
Plats: Fotografiska, Stadsgårdshamnen 22, Stockholm eller webbsändning på Vinnovas webbplats
Arrangör:Vinnova, Formas och Energimyndigheten
Uppdaterad:9 mars 2023