Matchmaking-möte: Utlysning om urban omställning i Europa genom konst och design

2023-03-06

Den andra utlysningen inom programmet ERA-Net Cofund Urban Transformation Capacities, ENUTC, handlar om urban omställning genom konst och design. Måndagen den 6 mars klockan 13.00–13.45 genomförs ett matchmaking-möte på engelska.

Building Transformation Capacities, BTC, ENUTC 2023 Additional Call är den andra utlysningen inom programmet ERA-Net Cofund Urban Transformation Capacities, ENUTC. Åtta forskningsfinansiärer från sju europeiska länder satsar totalt cirka 4 miljoner euro för att för att finansiera forsknings- och innovationsprojekt som vill bidra till urban omställning genom konst och design. Formas och Energimyndigheten utlyser totalt cirka 1 miljon euro för svenska aktörer.

Mer information
Datum: 6 mars 2023
Tid: 13:00 - 13:45
Plats: Digitalt via Zoom
Uppdaterad:2 mars 2023