Formas kunskapskvart: Hur ska vi bygga av trä idag för att kunna cirkulera imorgon?

2023-01-27

Formas kunskapskvart är ett kort webbinarium på femton minuter om ett specifikt ämne där en forskare delar med sig av intressant kunskap och aktuella resultat från ett forskningsprojekt. Här ovan kan du se inspelningen från den senaste kunskapskvarten.

Den 27 januari handlade Formas kunskapskvart om hur vi ska bygga med trä för att det ska vara cirkulärt och hållbart. Forskaren Ylva Sandin har undersökt möjligheter och begränsningar med att bygga cirkulärt och innovativt med trä, till exempel med biobaserade byggnadsstommar och återanvändning av träbyggkomponenter.

I videofönstret på den här sidan hittar du inspelningen från kunskapskvarten. Frågestunden efter själva kunskapskvarten spelades inte in.

Här finns Ylvas presentationen (i pdf-format):

Om ämnet:

På Formas kunskapskvart 27 januari berättade forskaren Ylva Sandin om träbyggande och resultaten från den Formasfinansierade studien ”Kunskapsläge kring byggnader med stomme av trä – teknik, hållbarhet och cirkulär materialanvändning”. Klimatpåverkan och pressen på naturresurserna från byggandet är stor och en del i en omställning kan innebära att byta ut icke-förnybara byggmaterial mot förnybara. När det gäller stommaterial så handlar det idag i praktiken om trä.

Forskningsprojektets vägledande frågeställning var ”Vad vet vi idag om den tekniska prestandan och hållbarheten hos biobaserade stomsystem?” Ylva berättar också om delresultat från det europeiska projektet InFUtUReWood, men finansiering från ERA-NET Cofund ForestValue som ställde frågan ”Hur ska vi bygga av trä idag för att kunna cirkulera imorgon? ”

 

Om forskaren: Ylva Sandin


Ylva är forskare på RISE Research Institutes of Sweden, enheten för Träbyggande. Där arbetar hon utmaningsdrivet och behovsdrivet med de aktuella frågeställningar som branschen står inför. Med trätekniskt kunnande som utgångspunkt är Ylva och hennes kollegor med och tolkar vad som är svårigheterna och vad de kan hjälpa till med. De arbetar såväl i forskningsprojekt med nationell eller europeisk finansiering som i direkta uppdrag mot näringsliv och offentlig sektor. Forskningsprojekten är ofta av tillämpad karaktär.

 

Just nu arbetar Ylva dels med projekt som rör återbruk av moderna träkonstruktioner, dels med ett projekt som handlar om våra äldsta bevarade träkonstruktioner. Hon har även ett uppdrag mot Statens Fastighetsverk som handlar om förebyggande vård och underhåll av fastigheter. Läs mer om Ylva Sandin på RISE webbplats Länk till annan webbplats..


Om Formas kunskapskvart

Formas kunskapskvart är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Kunskapskvarten är ett tillfälle att få lyssna till en forskare eller expert inom ett specifikt ämne. För dig som lyssnar live finns möjlighet att ställa frågor efter presentationskvarten.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller förslag på ämnen för kommande kunskapskvartar.

Kontaktperson för Formas kunskapskvart:

Tidigare kunskapskvart: Förtätning – en (o)hållbar strategi?


Den 25 november 2022 handlade Formas kunskapskvart om förtätning för en hållbar stadsutveckling. Forskaren Meta Berghauser Pont presenterade skillnader och likheter mellan praktik och forskningsläge för att identifiera befintliga kunskapsluckor.


Inspelningen och presentationen från Formas kunskapskvart 25 november 2022 hittar du här:

Uppdaterad:27 oktober 2023