Informationsseminarium: framtidens europeiska FoI-program för hållbara livsmedelssystem

2022-12-07

Formas och Vinnova bjuder in till ett öppet seminarium med presentation av det pågående arbetet inom det europeiska partnerskapet Sustainable Food Systems. Under seminariet kommer den preliminära forsknings- och innovationsagendan presenteras med möjlighet att ställa frågor.

Sustainable Food Systems for People, Planet & Climate (SFS) är ett partnerskapsprogram inom Horisont Europa, med syfte att accelerera omställningen till säkra och hälsosamma matvanor, som produceras hållbart i motståndskraftiga europeiska och globala livsmedelssystem. Till skillnad från andra partnerskap som inriktar sig mot primärproduktionen syftar SFS på livsmedelssystemet efter att råvaran har producerats. Här ingår bl.a. hälsosamma matvanor, bärkraftiga affärsmodeller för livsmedelsföretag, konkurrenskraftiga värdekedjor, och förbättrad offentlig styrning av livsmedelssystemet.

Formas och Vinnova har preliminärt indikerat att de kommer att bidra med finansiering till SFS-partnerskapet för att ge möjligheten till svenska aktörer, inkl. forskare och livsmedelsföretag, att söka medel i framtida utlysningar inom ramen för programmet.

Det kommer under informationsseminariet finnas möjlighet för deltagare att ställa frågor om den preliminära FoI-agendan samt pågående processer inom SFS-partnerskapet.

Agenda

  • Allmän information om bevakning av EU Partnerskap inom livsmedelsområdet
  • Introduktion till Partnerskapet Sustainable Food Systems (Dr Minna Huttunen, Ministerial Adviser, Ministry of Agriculture and Forestry, Finland)
  • Presentation av den preliminära FoI-agendan och den pågående öppna konsultationen (Alexandre Dubois, Formas & Camilla Sjörs, Vinnova)
  • Frågor och svar

Språk

Seminariet kommer att hållas på svenska förutom inslaget med vår inbjudna talare Minna Huttunen som blir på engelska (både presentationen och eventuella direkta frågor)

Resurser

Kontakt

Seminariet anordnas tillsammans med Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vinnova jobbar bland annat med att höja innovationsförmågan för att skapa ett hållbart och konkurrenskraftigt matsystem.

Innovation för framtidens hållbara matsystem (vinnova.se) Länk till annan webbplats.

Uppdaterad:16 december 2022