Formas kunskapskvart: Förtätning – en (o)hållbar strategi?

2022-11-25

Formas kunskapskvart är ett kort webbinarium på femton minuter om ett specifikt ämne där en forskare delar med sig av intressant kunskap och aktuella resultat från ett forskningsprojekt. Här ovan kan du se inspelningen från den senaste kunskapskvarten.

Den 25 november handlade Formas kunskapskvart om förtätning för en hållbar stadsutveckling. Forskaren Meta Berghauser Pont har undersökt skillnader och likheter mellan praktik och forskningsläge för att identifiera befintliga kunskapsluckor.

I videofönstret på den här sidan hittar du inspelningen från kunskapskvarten. Frågestunden efter själva kunskapskvarten spelades inte in.

Här finns Metas presentationen (i pdf-format):

Om ämnet:

På Formas kunskapskvart 25 november berättade forskaren Meta Berghauser Pont om överrensstämmelse och diskrepans mellan forskningsläge och praktik för att peka ut befintliga kunskapsluckor inom ämnet förtätning.

Meta berättar om de huvudsakliga resultaten från det Formas-finansierade projektet Täthet och hållbarhet: praktikens normer och forskningens slutsatser. Studiens syfte är att skapa en systematisk överblick av den internationella forskningen och redogöra för de potentiella fördelarna och de potentiella nackdelarna med förtätning för en hållbar stadsutveckling samt av de påstådda fördelarna med en förtätning i svensk praxis.


Om forskaren: Meta Berghauser Pont


Meta Berghauser Pont är docent i urban morfologi vid avdelningen Stadsbyggnad och programansvarig för arkitektur vid Chalmers tekniska högskola. Sedan 2014 leder hon tillsammans med Lars Marcus forskargruppen SMoG som studerar städers byggda form i relation till människors rörelse i staden, urbana processer och hållbarhet.


Gruppen har initierat en unik fotgängarundersökning i Europa, genomfört flera granskningar om effekter av förtätning och barriärer och har skrivit flera böcker, bland annat Spacematrix. Space, Density and Urban Form, skriven tillsammans med Per Haupt (2021).


Om Formas kunskapskvart

Formas kunskapskvart är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Kunskapskvarten är ett tillfälle att få lyssna till en forskare eller expert inom ett specifikt ämne. För dig som lyssnar live finns möjlighet att ställa frågor efter presentationskvarten.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller förslag på ämnen för kommande kunskapskvartar.

Kontaktperson för Formas kunskapskvart:

Uppdaterad:28 november 2022