Matchmakingmöte på svenska för utlysning om hållbara städer i Europa

2022-10-10

Måndagen den 10 oktober klockan 10–11.30 sker ett matchmakingmöte för den europeiska satsningen på stadsutveckling inom partnerskapsprogrammet Driving Urban Transitions, DUT. Det kommer finnas möjlighet till matchmaking och nätverkande för att underlätta för intresserade aktörer att hitta andra svenska partners att ta fram en ansökan med.

Driving Urban Transitions är ett partnerskapsprogram inom Horisont Europa, med syfte att driva på stadsutveckling mot en hållbar framtid. Formas, Vinnova och Energimyndigheten bidrar med finansiering och svenska aktörer kan söka medel i utlysningar som genomförs inom ramen för programmet.

Den första utlysningen har öppnat med en budget på omkring 80 miljoner euro och Svenska aktörer kan söka finansiering för både forsknings- och innovationsprojekt med frågor om mobilitet, energi och cirkulär ekonomi som kan bidra till en hållbar omställning i städer.

Möjlighet till matchmaking

Det kommer under mötet finnas möjlighet till matchmaking och nätverkande för att underlätta för intresserade aktörer att hitta andra svenska partners att ta fram en ansökan med. För dig som önskar finns möjlighet att göra en kort pitch, tre minuter, av en projektidé eller verksamhet för att kunna bygga ett konsortium för ansökan och matcha med andra aktörer i Sverige. Kontakta Patrik Rydén, Viable Cities, om du är intresserad av att göra en pitch.

Agenda

  • Information om Driving Urban Transitions-utlysning 2022
  • Inspirations- och erfarenhetsberättelse från tidigare europeiska projekt
  • Presentation av B2Match-verktyget
  • Korta pitchar med direkt återkoppling
  • Möjlighet till matchmaking
Mer information
Datum: 10 oktober 2022
Tid: 10:00 - 11:30
Plats: Digitalt via Teams (se ovan möteslänk)
Arrangör:Viable Cities, Formas, Vinnova och Energimyndigheten
Uppdaterad:11 oktober 2022