Sweden Innovation Days

2023-03-21 till 2023-03-23
Sweden Innovation Days 2023

I år var Formas med och arrangerade Sweden Innovation Days den 21-23 mars 2023 tillsammans med Vinnova, Energimyndigheten, Business Sweden, AI Sweden, SISP och Ignite.

Syftet med konferensen som arrangerades för tredje gången, är att visa upp Sverige som innovationsland och skapa en plattform för utbyte mellan aktörer inom olika sektorer i Sverige och internationellt. Konferensen hålls i samarbete med Sveriges innovationsriksdag och innehåller även en digital matchmaking.

Konferensen finns tillgänglig att se i efterhand till och med 6 april 2023.

Tema för de tre dagarna

21 mars - Att möjliggöra innovation!

Hur kan statliga organisationer och industri möjliggöra för innovationer för hela samhället?

22 mars - Så främjar Sverige innovation för hållbar tillväxt

Vi lyfter fram goda exempel på hur Sverige, med innovation i fokus, arbetar för en mer hållbar framtid i alla delar i samhället.

23 mars - Innovationer - som skapar värde i samhället

Hur mäter vi vilket genomslag innovation skapar i vårt samhälle och vilka verkliga resultat kan vi se?

Kontaktperson Formas

Mer information
Datum: 21 mars 2023 - 23 mars 2023
Tid: 09:00 - 17:00
Plats: Online
Uppdaterad:27 mars 2023