Världshavsdagen 8 juni

2022-06-08

Baltic Sea Science Center på Skansen, Stockholm uppmärksammade vi Världshavsdagen 8 juni med ett halvdagsseminarium. Världshavsdagen firas över hela världen med syfte är att ära, skydda och bevara våra hav.

Här hittar du sändningen från dagen och programpunkterna nedan.

Program

14.00 Dagens moderator Beata Wickbom inleder.

14.05 Inledning av Emma Nohrén, Ordförande Miljömålsberedningen, Havet och människan.

14.15-14.25 Intervju: Blåfenad tonfisk – en andra chans genom vilja till förändring

 • Andreas Sundelöf, Forskare Institutionen för akvatiska resurser och institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU

14.30-15.00 Panelsamtal: Aktionsplan för Östersjön

 • Lena Bergström, marinekolog och docent vid SLU Aqua, Institute of coastal research, ansvarig chef för Ecosystem Analysis unit. Koordinatör SLU Coastal and Sea Areas. Länk till annan webbplats.

 • Emma Undeman, Civilingenjör och doktor i miljövetenskap, SU. Hennes forskning fokuserar på att identifiera de mest effektiva åtgärderna för att minska den kemiska föroreningen av Östersjön.

15.00 Paus 5 minuter

15.05-15.10 Filmhälsning från fartyget SVEA – SMHI

15.10-15.40 Panelsamtal: Ungt engagemang

 • Lydia Rysavy, student och aktivist: High Seas Youth Ambassador, Fridays For Future Sverige, Svenska ungdomsnätverket för BBNJ (Marine Biodiversity Beyond National Jurisdiction)

 • Alexander Ahl, student och aktivist, Fridays For Future Sverige, Svenska ungdomsnätverket för BBNJ (Marine Biodiversity Beyond National Jurisdiction)

 • Amanda Lind, från Donnergymnasiet i Göteborg och har deltagit i projektet Ocean Blues (som drivs av Göteborgs universitet och finansieras av Formas)

 • Emil Nilses, från Donnergymnasiet i Göteborg och har deltagit i projektet Ocean Blues (som drivs av Göteborgs universitet och finansieras av Formas)

 • Gerdn Hossein, Håll Sverige Rents Ungdomsråd Youth Ocean Champions, Gymnasieungdom

 • Sharifa Bunyadi, Håll Sverige Rents Ungdomsråd Youth Ocean Champions, Gymnasieungdom

15.40-15.45 Vykortshälsning – GU

15.50-16.20 Panelsamtal: Innovationer och systemförändring kopplat till hav och vatten

 • Carina Halvord, VD, Universeum

 • Andreas Sundelöf, Forskare Institutionen för akvatiska resurser och institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU

 • Karina Barquet, Team Leader: Water, Coasts and Ocean, SEI

16.20 Avslutning

Arrangörer: Formas, SMHI, Havs- och vattenmyndigheten, Havsmiljöinstitutet, Göteborgs Universitet, Kristineberg Center för marin forskning och innovation samt Universeum.

Mer information
Datum: 8 juni 2022
Tid: 14:00 - 16:00
Plats: Baltic Sea Science Center
Uppdaterad:5 juli 2022