Livsmedelsforskningsdagen 2022 – en heldag i Stockholm 6 april

2022-04-06

Den 6 april genomfördes Livsmedelsforskningsdagen för fjärde året i rad. Deltagarna tog del av ett fullspäckat program, både på plats på Norra Latin i Stockholm och digitalt via webbsändning och chatt.

Webbsändningen

Hela webbsändningen ligger kvar under en begränsad tid, högst upp på den här webbsidan. I programmet nedan ser du i vilken ordning talarna kommer i sändningen.

Program

 • Introduktion till dagen av Formas generaldirektör Ingrid Petersson och moderator Fredrik Berling
 • Inledningstalare: Anna-Caren Sätherberg, landsbygdsminister
 • Raymond Kelly, Teagasc om hur Irlands livsmedelspolicy stärkt Irlands internationella forskningsaktiviteter inom området
 • Anna Eldestrand, Tillväxtverket och Hulda Wirsén, Länsstyrelsen i Norrbotten om Norrbottens regionala livsmedelsstrategi och den nationella livsmedelsstrategin - så kan de bidra till att utveckla innovationen av livsmedelskedjan
 • Carina Knorpp, ämnesråd, Näringsdepartementet om Sveriges engagemang i initiativet AIM for Climate

LUNCH

 • Panel med nationella kommittén för livsmedelsforskning:
  Inger Andersson - ordförande för kommittén
  Christian Nyren – VD, Stiftelsen Lantbruksforskning
  Elisabet Nielsen – enhetschef Hälsa, Vinnova
  Thomas Nilsson – programansvarig, Mistra
  Linda Bell, chef för avdelningen för areella näringar, Formas
 • Alexandra Jeremiasson, forskningssekreterare, Formas om arbetet med partnerskap
 • Nadine Schweizer, Vinnova om Horisont Europa: information om nya arbetsprogrammet och kommande partnerskapsprogram

FIKA

 • Pernilla Ivarsson, Minister Counsellor, Deputy Permanent Representative på FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, om följdverkningar på livsmedelsförsörjningen på grund av kriget i Ukraina – korta och långa perspektiv, nationellt och globalt
 • Panel om hur näringslivet ser på konkurrenskraft, forskningsbehov och internationalisering
  Erik Pettersson, VD, KG:s Ägg - en del av Stjärnägg
  Karin Hallin Saeden, forskningsansvarig, Norrmejerier
  Peter Annas, forsknings- och innovationsdirektör, Lantmännen
  Anette Graneli, VD, Green on
  Ola Öberg, ägare Svensk Fiskodling 
 • Avslutsreflektion från Inger Andersson, ordförande i nationella kommittén för livsmedel


Intervju med Raymond Kelly - gästföreläsare från Teagasc (Irland)

Foto: Matilda Lindeblad

Om Livsmedelsforskningsdagen

Livsmedelsforskningsdagen är ett årligt evenemang som är en mötesplats och en plattform för kunskapsspridning. Tillsammans stärker vi förutsättningarna för ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem.

Dagen arrangeras av forskningsrådet Formas och det Nationella forskningsprogrammet för livsmedel i samarbete med finansiärer inom den Nationella kommittén för livsmedelsforskning.

Frågor om konferensen?

Kontakta Charlotte Aleman, strategisk kommunikatör, Formas.

Mer information
Datum: 6 april 2022
Tid: 10:00 - 16:00
Plats: Norra Latin, Stockholm
Arrangör:Formas
Uppdaterad:24 februari 2023