Formas frukost: Skogens klimatnytta – ett kunskapsfält i snabb utveckling

2022-03-10

Hur skogen kan ge så stor klimatnytta som möjligt, och samtidigt bidra till många andra viktiga samhällsmål, är kanske den svåraste frågan i den bredare skogsdebatten just nu. Dels är forskningen inom området under snabb framväxt, dels gör vi olika avvägningar utifrån den kunskapsgrund som finns.

Vid seminariet lyfter vi två exempel på nya studier som utmanar dagens gängse sätt att se på skogens klimatnytta: Konjunkturinstitutets nya miljöekonomiska rapport Länk till annan webbplats. om skogens roll i klimatpolitiken och en aktuell forskningsstudie från Mittuniversitetet och Umeå universitet Länk till annan webbplats. om skogens klimatnytta vid ökad eller minskad avverkning.

Program 10 mars

7.30 Formas bjuder på ekologisk och vegetarisk frukostbuffé.

8.00–9.00 Presentationer och samtal.

I ett panelsamtal dyker vi sedan tillsammans djupare i vilka nya frågor som väcks av dessa, och hur kunskapsläget på området på olika sätt kan stärkas och kompletteras. Samtalet kommer bland annat att handla om tidsperspektivets betydelse för hur vi bör agera, utmaningar och möjligheter för vår svenska skogsindustri i en global kontext i förändring, och om frågor kring styrmedel, rättvisa och legitimitet.

Seminariet är en del i en rad av aktuella satsningar från Formas för att bidra till att bygga en mer robust kunskapsgrund för olika typer av beslut och ställningstaganden som rör skogen.

Medverkande:

  • Erland Mårald, professor i idéhistoria, Umeå Universitet
  • Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning, Stockholms universitet
  • Sten B Nilsson, professor vid IIASA och VD, Forest Sector Insights
  • Göran Englund, professor i ekologi, Umeå Universitet
  • Björn Carlén, forskare vid enheten Miljöekonomi, Konjunkturinstitutet
  • Viveka Beckeman VD, Skogsindustrierna

Moderator:

  • Ingrid Petersson, Generaldirektör Formas.
Mer information
Datum: 10 mars 2022
Tid: 07:30 - 09:00
Plats: Nobelmuseet och digitalt.
Uppdaterad:6 september 2022